Termostat pro sluneční kolektory

 

Zařízení termostat slouží pro řízení provozu slunečních kolektorů. Hlavní funkcí termostatu je zapínání výstupu termostatu v závislostech na měřených teplotách. Výstupem termostatu může být spouštěno vzduchové dmychadlo pro kolektory slunce-vzduch nebo vodní čerpadlo pro kolektory slunce-voda.

Termostat měří čtyři teploty, podle kterých rozhoduje o zapnutí či vypnutí kolektorů. Úrovně zapnutí a vypnutí kolektorů se dají v termostatu nastavovat. V termostatu je také možné nastavit teplotu, při které kolektory vypnou a časový interval (časovač), kdy mohou být kolektory zapnuté.

 

pdf-iconPopis a návod

mageiaasteriskpostfixzonemindeeglossyroundcubedovecot-logophpapachejoomlamysql-translinux